Forbrugerklagenævnet

Forbrugerklagenævnet

Web-link, adresse og telefonnummer til Forbrugerklagenævnet.

Forbrugerklagenævnet

Link til Forbrugerklagenævnet – klik her.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Telefon 4171 5000